#031 Za jakých podmínek lze zrušit povinné ručení?

#031 Za jakých podmínek lze zrušit povinné ručení?

Avatar icon
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy a za jakých podmínek můžu zrušit povinné ručení? Vloženo: 31. 7. 2018, Zobrazeno: 0
Fajn pojištění logo
chevron - do dvou měsíců od sjednání pojištění – výpověď musí být podána písemně, do osmi dnů od dodržení smlouvy, smlouva zaniká. Pojišťovna si však nárokouje poměrnou část peněz za dobu pojištění, kdy Vás kryla.

- k výročí smlouvy – výpověď musí být podána písemně 6 týdnů před jejím výročí (den kdy byla smlouva sjednána)

- prodej, likvidace, krádež – pokud auto prodáváte, likvidujete nebo vám bylo auto odcizeno, tuto skutečnost také pojišťovně musíte hlásit. Při prodeji je třeba doložit buď kupní smlouvu nebo technický průkaz kde je jasně dáno, že je auto převedeno na jiného majitele. Při likvidaci je potřeba doložit technický průkaz, kde je oznámení o vyřazení vozidla a při odcizení je potřeba doložit protokol o odcizení vystavený Policií ČR.

- pojišťovna mění sazby pojistného – pokud nechcete novou výši pojistného akceptovat, máte nárok na odstoupení od smlouvy do jednoho měsíce od doručení informace od pojišťovny. Výpověď musí být podána v písemné podobě.

- z důvodu pojistné události – pokud vznikla pojistná událost, do tří měsíců máte nárok odstoupit od smlouvy, pojištění se ruší do měsíce od doručení výpovědi. Pojištění můžete vypovědět jak vy, tak i pojišťovna.