Co je dobré vědět o pojistce pro případ nemoci

Onemocnění přináší obvykle řadu problémů, kromě jiných i finanční. Ve svízelné situaci může pomoci dobré pojištění. Pojišťovny mají v podmínkách zapsáno od sedmi do 67 diagnóz a dokonce lze kombinovat třeba základní balíček plus rozšíření na ženské/mužské choroby.

Co je dobré vědět o pojistce pro případ nemoci

Onemocnění přináší obvykle řadu problémů, kromě jiných i finanční. Ve svízelné situaci může pomoci dobré pojištění. Pojišťovny mají v podmínkách zapsáno od sedmi do 67 diagnóz a dokonce lze kombinovat třeba základní balíček plus rozšíření na ženské/mužské choroby.

Na první pohled vypadá dlouhý výčet nemocí lákavě, ovšem pojišťovny ve snaze jej co nejvíce natáhnout, do něj zařazují i exotické nemoci, které se v tuzemských podmínkách ani neobjevují. Například ebola, zika a další. Také bývají ve výčtu dospělých chorob uváděny vzácné dětské nemoci, jako je Reyerův syndrom.

Na množství diagnóz až tak nezáleží

Větší smysl má pojištění na čtyři nejčastější nemoci: rakovina, infarkt, mrtvice a roztroušená skleróza. K nim se pojišťují také závažné zdravotní následky, jejichž vymezení je pro klienta srozumitelnější než složité a dlouhé definice diagnóz s řadou podmínek, kterých může být hodně. Třeba rakovina může mít definici mírnou: „jakýkoli druh zhoubného nádoru bez metastáz s odpovídající onkologickou léčbou“, ale i definici přísnou: „zhoubný nádor vyžadující operační řešení nebo léčbu poškozující dlouhodobě integritu pacienta“.

Při výběru je proto důležité, zamyslet se nad tím, co vám reálně hrozí třeba podle nemocí v rodině, nebo čeho se prostě bojíte.

Na kolik se pojistit?

Jednou variantou je zvolit jako pojistnou částku dvojnásobek ročních výdajů klienta, druhá vyjde obvykle levněji, neboť počítá na každých 10 tisíc platu 100 tisíc korun pojistné částky. V každém případě pojišťovny stanovují maximální pojistné částky mezi jedním až deseti miliony.

Onemocnět nemůžete hned

Pojišťovny stanovují tzv. čekací dobu obvykle tří až šestiměsíční, aby klient, kterému není nějakou dobu dobře, nejprve neuzavřel pojistnou smlouvu a až pak se nevypravil k lékaři. Čekací dobou je období mezi podpisem smlouvy a diagnózou. Pokud se nemoc projeví dříve, peníze zpravidla nedostanete.

Dále musíte počítat ještě s druhou lhůtou, což je „doba přežití“. Tento morbidní termín znamená, že od stanovení diagnózy můžete o plnění požádat nejdříve za 15 dní až za měsíc. Důvodem je, že peníze nejsou určeny pozůstalým, ale pacientovi na zlepšení jeho života.

Pojištění zaniká plněním

Tato formulka znamená, že pokud si velmi vážné nemoci pojistíte a pak skutečně onemocníte, pojišťovna vám vyplatí peníze a je konec. Tento finanční produkt prostě zanikne.