Postup při nehodě v zahraničí

Je vždy vhodné zavolat policii, která ovšem v případě, že nedošlo ke škodě na zdraví, nemusí přijet.
Účastník nehody by měl policejní protokol podepsat pouze tehdy, když s ním souhlasí, v opačném případě do něj uvede svoje námitky v češtině.
Kopii protokolu je nutné uchovat pro potřeby hlášení pojistné události.
Pokud nejste viníkem havárie, zapište si jména a adresy řidičů a svědků havárie, registrační značku vozidla a rodné číslo řidiče, který škodu způsobil, případně číslo dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo zelené karty, a jméno pojistitele, u kterého je viník nehody pojištěn
Je vhodné neprodleně po návratu ze zahraničí oznámit škodu příslušné pojišťovně.
V případě jakýchkoliv problémů při dopravní nehodě nebo poruše na vozidle kontaktujte asistenční službu své pojišťovny.


NOVINKY

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct