Výpověď povinného ručení

Výpověď povinného ručení

Každý vlastník vozidla jednou bude řešit výpověď povinného ručení. Pro přehlednost Vám přinášíme důvody na jejíž základě může pojistník vypovědět povinné ručení.

Ke konci pojistného období – každý má právo vypovědět smlouvu ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena pojistiteli alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Př. konec pojistného období je 31. 3. výpověď musí být podána (např. doporučeným dopisem) nejpozději 17. 2. Na novou smlouvu lze přiznat bonus na čestné prohlášení. Po skončení stávajícího pojištění původní pojistitel na požádání zašle potvrzení o bezeškodním průběhu.

V případě nesouhlasu s novou výší pojistného a to do 1 měsíce od doručení tohoto sdělení. Pokud pojišťovna navýší na další období pojistné, musí to oznámit pojistníkovi v dostatečném předstihu. Ten má jeden měsíc na rozmyšlenou a smlouvu může vypovědět. 


Do dvou měsíců od data sjednání pojištění s osmidenní výpovědní lhůtou. Pokud si rozmyslím uzavření pojištění např. z toho důvodu, že na trhu najdu levnější povinné ručení, mohu využít možnosti výpovědi do dvou měsíců od data sjednání. 


Změna vlastníka – pojištění zaniká dnem, kdy pojistník, vlastník vozidla či dědic oznámil pojistiteli změnu vlastníka. Běžně se ke zrušení dokládá kopie technického průkazu, kde je již zapsaný nový vlastník. Jsou však pojišťovny, které toto nevyžadují a smlouvu vypoví na základě oznámení. Často při výpovědi vznikne přeplatek, který pojišťovna zašle složenkou nebo na účet uvedený ve výpovědi. Slavia pojišťovna podmiňuje vrácení přeplatku vrácením zelené karty. 


Vyřazení vozidla z evidence vozidel na Městském úřadě – trvalé i dočasné (tzv. deponace SPZ). Pojištění zaníká dnem trvalého či dočasného vyřazení vozidla z evidence. 


Odcizení vozidla


Dohodou – lze též vypovědět smlouvu dohodou. Na této dohodě se musí shodnout obě dvě strany.


Výpovědní formulář

Nejčastější dotazy k tomuto pojištění

#058 Písemná výpověď pojistné smlouvy

Avatar icon
Nedávno jsem odeslal pojišťovně písemnou výpověď smlouvy o životním pojištění (9 týdnů před výročím této smlouvy). Všude na internetu se píše, že lhůta je dle zákona 6 týdnů předem. Pracovnice pojišťo...Vloženo 17. 2. 2019, Zobrazeno 0
Fajn pojištění logo
chevronDobrý den, Dle Zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb.§ 22 lze vypovědět pojištění následovně:"Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele neb...Zobrazit celou odpověď