Výpověď povinného ručení

Každý vlastník vozidla jednou bude řešit výpověď povinného ručení. Pro přehlednost Vám přinášíme důvody na jejíž základě může pojistník vypovědět povinné ručení.

Ke konci pojistného období – každý má právo vypovědět smlouvu ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena pojistiteli alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Př. konec pojistného období je 31. 3. výpověď musí být podána (např. doporučeným dopisem) nejpozději 17. 2. Na novou smlouvu lze přiznat bonus na čestné prohlášení. Po skončení stávajícího pojištění původní pojistitel na požádání zašle potvrzení o bezeškodním průběhu.

V případě nesouhlasu s novou výší pojistného a to do 1 měsíce od doručení tohoto sdělení. Pokud pojišťovna navýší na další období pojistné, musí to oznámit pojistníkovi v dostatečném předstihu. Ten má jeden měsíc na rozmyšlenou a smlouvu může vypovědět. 


Do dvou měsíců od data sjednání pojištění s osmidenní výpovědní lhůtou. Pokud si rozmyslím uzavření pojištění např. z toho důvodu, že na trhu najdu levnější povinné ručení, mohu využít možnosti výpovědi do dvou měsíců od data sjednání. 


Změna vlastníka – pojištění zaniká dnem, kdy pojistník, vlastník vozidla či dědic oznámil pojistiteli změnu vlastníka. Běžně se ke zrušení dokládá kopie technického průkazu, kde je již zapsaný nový vlastník. Jsou však pojišťovny, které toto nevyžadují a smlouvu vypoví na základě oznámení. Často při výpovědi vznikne přeplatek, který pojišťovna zašle složenkou nebo na účet uvedený ve výpovědi. Slavia pojišťovna podmiňuje vrácení přeplatku vrácením zelené karty. 


Vyřazení vozidla z evidence vozidel na Městském úřadě – trvalé i dočasné (tzv. deponace SPZ). Pojištění zaníká dnem trvalého či dočasného vyřazení vozidla z evidence. 


Odcizení vozidla


Dohodou – lze též vypovědět smlouvu dohodou. Na této dohodě se musí shodnout obě dvě strany.


Výpovědní formulář


NOVINKY

  V jakých případech nemusí u cestovního pojištění pojišťovny platit?

  Vyjet na zahraniční dovolenou bez cestovního pojištění se nemusí vyplatit. Je to užitečná věc, ovšem je třeba dodržet stanovené podmínky, aby člověk nezůstal bez plnění, které očekával. VÍCE >>

  Absurdní výluky z pojištění

  Některé výluky jsou opravdu absurdní a v anketě mezi lidi se na prvním místě umístilo „zanedbání povinnosti pojištěného“, pro jehož vítězství hlasovalo více než 14 tisíc lidí. Dalšími absurdními výlukami jsou výluka z hlediska nejednoznačné identifikace, vznik nepředvídatelných okolností, neposkytnutí vyčerpávajících informací, pojištění výrobku v záruce, karenční doba a některé další. VÍCE >>

  Při výběru havarijního pojištění buďte obezřetní

  Každý řidič ví, že bez povinného ručení nesmí na silnici vyjet. Jeho účelem je především chránit druhé účastníky provozu. Pro případ vzniku škody na vašem autě a vaší vinou je potřeba mít sjednané havarijní pojištění.

  VÍCE >>

  Střet se zvěří a pojištění: Co byste měli vědět?

  V podzimním období hrozí motoristům více než jindy riziko srážky s lesní zvěří. I v malé rychlosti může srna, ale především divočák způsobit na vozidle značnou škodu. Až se vzpamatujete z prvotního šoku a pocitu, že jste ublížili živému tvoru, začnete řešit vzniklou škodu na autě. Pomoci může havarijní pojistka a někdy i povinné ručení. VÍCE >>

  Co byste měli vědět o pojištění dětí?

  Děti jsou neposedné a není proto divu, že u nich dochází často k úrazům. Ve škole to bývá nejčastěji o přestávkách nebo při tělocviku. Rodiče často váhají, zde se vyplatí sjednat dětské pojištění na školní rok nebo i prázdniny.

  VÍCE >>

  U pojištění často sázíme na rizika, která nám nehrozí

  Pojistit si dům stojící na kopci proti povodni je zřejmým nesmyslem. Přesto řada lidí na podobná rizika sází. Nejčastěji to bývá u životního pojištění, kdy si lidé sjednají naprosto nevyhovující pojistku, pojistí si nevhodná rizika nebo se neinformují o pojistných podmínkách. VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct