Jak změnit pojišťovnu

Povinné ručení lze vypovědět z několika důvodů:

Ke konci pojistného období – každý má právo vypovědět smlouvu ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena pojistiteli alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Př. konec pojistného období je 31. 3. výpověď musí být podána (např. doporučeným dopisem) nejpozději 17. 2. Na novou smlouvu lze přiznat bonus na čestné prohlášení. Po skončení stávajícího pojištění původní pojistitel na požádání zašle potvrzení o bezeškodním průběhu.

V případě nesouhlasu s novou výší pojistného a to do 1 měsíce od doručení tohoto sdělení.


Do dvou měsíců od data sjednání pojištění s osmidenní výpovědní lhůtou.


Změna vlastníka – pojištění zaniká dnem, kdy pojistník, vlastník vozidla či dědic oznámil pojistiteli změnu vlastníka.


Vyřazení vozidla z evidence vozidel na Městském úřadě – trvalé i dočasné (tzv. deponace SPZ)


Odcizení vozidla


Dohodou – lze též vypovědět smlouvu dohodou. Na této dohodě se musí shodnout obě dvě strany.


Výpovědní formulář


NOVINKY

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct